Blogit14.02.2020

Ei perehdytetä työntekijää, perehdytetään ihminen työntekijäksi

onnistunut perehdytys

Onnistunutkaan rekrytointi ei ole onnistunut, jos sitä ei seuraa hyvä perehdytys. Työturvallisuuslain 2 luvun 14 pykälään on kirjattu työantajan tehtäväksi perehdyttää työntekijä työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Laki on työntekijän turva, mutta turvaako se riittävästi, mikäli perehdytystä tehdään lain velvoitteena. Muistetaanko ihminen, joka on tullut organisaatioon työntekijäksi? Jotta voimme onnistua perehdytyksessä, meidän tulee ymmärtää ihmistä.

Organisaatio, joka on kiinnostunut työntekijöistään, heidän osaamisestaan ja hyvinvoinnistaan, on aina kiinnostunut myös ihmisistä työntekijä-statuksen takana. Onnistunut perehdytys ja sen avulla syntyvä hyvä työntekijäkokemus saadaan aikaiseksi vain, mikäli organisaatiossa ymmärretään, että perehdyttämisessäkin on viime kädessä kyse ihmisen perehdyttämisestä työntekijäksi ja työtoveriksi.

Perehdytys on pieniä asioita

Perehdytystä saatetaan suunnitella vahvasti organisaation isojen linjojen, yrityksen ja sen strategian, organisaatiorakenteen, työtehtävien ja työsuhteen sekä laitteiden ja fyysisen turvallisuuden näkökulmasta. Perehdytys on kuitenkin pieniä asioita eikä hyvä perehdytys synny vain hyvistä suunnitelmista, ohjeista ja muistilistoista. Se on pidemmän ajan yhteenliittymä, joka tulee suunnitella ihminen edellä.

Meistä jokainen tarvitsee turvallisuutta. Turvallisuus on yksi ihmisen perustarpeista eikä sitä voi unohtaa myöskään työelämässä. Koska ihminen on psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus, myös perehdytyksen pohja on kokonaisvaltaisen turvallisuuden tunteen luomisessa. Työnantajan tulee pyrkiä vahvistamaan fyysisen turvallisuuden ohella myös psyykkisen turvallisuuden tunteen syntymistä heti perehdytyksen alusta lähtien. Turvallisuuden tunteen vahvistaminen on tärkeää monessa suhteessa. Uusi ja tuntematon on useimmiten pelottava. Pelko synnyttää turvattomuutta, turvattomuus heikentää suorituskykyä ja luovuutta, mikä tuskin on kenenkään työnantajan tavoite.

Luo ilmapiiri, jossa ei tarvitse pelätä jäävänsä yksin. Tarjoa tunne, että ei tarvitse yrittää selvitä yksin eikä kaikkea tarvitse osata ja tietää heti. Kerro, että työpaikalla ei ole itsestäänselvyyksiä, vaan kysymykset ja ihmettelyt ovat sallittuja. Itse uskon, että ensimmäinen ’tyhmä kysymys’ ja siihen saatu viisas vastaus vapauttaa!

Itselleni perehdytys on vahvasti myös arkisia asioita, kuten missä on wc, miten lukitut ovet saa auki, monenko kupin mitta kahvihuoneessa kahvipurkissa on ja kenen puoleen voin kääntyä pienine kysymyksineni. Arkiset ja tavalliset asiat suurempien työhön liittyvien asioiden rinnalla tekevät perehdytyksestä myös inhimillistä.

Tutustu myös: Miten perehdyttäminen Intron avulla toimii

Muistatko oman ensikontaktisi ja perehdyttäjäsi?

Perehdyttäminen alkaa ensikontaktista, riippumatta siitä, kuka sen sinulle tarjoaa. Ensikontakti on ainutlaatuinen eikä pieleen menneen ensikontaktin korjaaminen ole helppoa. Pyydänkin, laittakaa iso osa panoksestanne uuden työntekijän vastaanottamiseen ja ensikontaktiin. Perehdytyspaketin ja –materiaalin sijasta voisi tarjota esimerkiksi nimellä varustetun Tervetuloa meille -pakettia, joka sisältää perehdytyspaketin ja -materiaalin.

Panostakaan myös perehdyttäjään, sillä hyväkin perehdytysprosessi ja -suunnitelma voi kaatua huonoon perehdyttäjään. Perehdyttäjän tulee ymmärtää roolinsa perehdytyksen palapelissä. Hänen tulee olla tietoinen siitä, miksi, ketä ja miten perehdyttää. Perehdyttäjä on organisaation kannalta ensimmäisiä imagon rakentajia heti rekrytoijien jälleen.

Onnistunut perehdytys on turvallisuuden tunnetta vahvistavaa, räätälöityä ja yksilöllistä. Osaavat perehdyttäjät arvostavat, huolehtivat ja kunnioittavat. Muista, ei ne suuret sanat, vaan pienet teot!

Kirjoittaja Satu Pulkkinen työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle (TUTU) -hankkeessa.

Lue myös: Millainen on hyvä perehdytys

Kokeile Introa maksutta