Tiimit

Tiimit

Perehdytys tapahtuu tiimeissä eli yksiköissä, joissa työskennellään. On tärkeää, että organisaation tiimirakenne on kunnossa ja perehdytykset käynnistetään oikeissa tiimeissä ja käyttäjät ovat omien tiimiensä alla.

Tiimit kannattaa rakentaa alimmalle tasolle eli sinne, missä perehdytys oikeasti tapahtuu. Tiimejä siis voi olla esimerkiksi päiväkodit, koulut tai sairaalan yksittäiset osastot. Tiimin sisällä voidaan perehdyttää monien eri ammattiryhmien jäseniä ja näille kaikille ammattiryhmille voi olla oma mallipohja.

Kun perehdytykset käynnistetään siinä tiimissä, missä uusi työntekijä oikeasti on töissä, perehdytysten hallinta ja jälkeenpäin raportointi on helpompaa.