Referenssit

Referenssit08.01.2023

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella perehdytykseen panostetaan täysin uudella tavalla

Etelä-Karjalan hyvinvointialue (entinen Eksote) päätti panostaa työntekijöidensä perehdytykseen huomatessaan, ettei organisaatiossa oltu siihen täysin tyytyväisiä. Aiemmin perehdytys oli pääasiassa paperisen perehdytyskortin varassa, joten vuonna 2021 organisaatio päätti ottaa käyttöönsä Intro-perehdytystyökalun. Nykyään perehdytyssuunnitelma löytyy sähköisenä versiona, mahdollistaen muun muassa perehdytystehtävien suunnittelun, aikatauluttamisen, seuraamisen sekä vastuun jakamisen eri perehdyttäjien välille.

Intro on tuonut meidän perehdytyksen nykyaikaan ja sähköistänyt perehdytysprosessin. Siitä on tullut tärkeä työkalu jokaisen uuden Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle tulevan työntekijän perehdyttämisessä. Intron myötä perehdytyksestä on tullut systemaattisempaa ja laadukkaampaa läpi organisaation. Intro ohjaa ja aikatauluttaa perehdytyksiä ja on nyt yksi tärkeimmistä työkaluista tervetulleen kokemuksen luomiseen uudelle työntekijälle.

”Intron avulla pystymme suunnittelemaan uuden työntekijän perehdytystä jo ennen kuin työntekijä on aloittanut, minkä vuoksi itse perehdytys sujuukin hyvin, ilman kiirettä. Olemme luoneet yhteisiä perehdytyspohjia, joilla pystymme varmistamaan, että tietyt asiat tulee käytyä jokaisen uuden työntekijän kanssa läpi. Perehdytyksestä saa antaa palautetta heti sen päätyttyä, mikä auttaa meitä kehittämään käytäntöjämme entisestään. Päivitämme perehdytyspohjia myös aktiivisesti, jotta ne olisivat mahdollisimmat hyvät ja kattavat”, kertoo Etelä-Karjalan hyvinvointialueen osaamisen kehittämisasiantuntija Eveliina.

Hyvä perehdytys vahvistaa työyhteisöön kuulumisen tunnetta

Me koimme perehdytykseen panostamisen todella tärkeäksi. Lisäksi erilaiset tiedolla johtamisen datat kertoivat, että perehdytyksessä oli hieman parannettavaa, mikä johti Intron käyttöönottoon. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen henkilöstön kehittämispäällikkö Elina kertoo, että perehdytykseen kannattaa panostaa, sillä kun perehdytys on avointa, selkeää ja kun tavoitteet ja roolit on jaettu selkeästi, on sillä kaikella valtava vaikutus niin työntekijän kuin esihenkilönkin työhyvinvointiin. Hyvä perehdytys vahvistaa myös työntekijän merkityksellisyyden sekä työyhteisöön kuulumisen tunnetta. Perehdytys toimii ikään kuin työnantajan käyntikorttina ja kaikki nämä asiat auttavat myös rakentamaan hyvää työnantajamielikuvaa.

Läpinäkyvyyttä perehdytykseen

Meidän uusi perehdytysmalli tuo läpinäkyvyyttä uudelle työntekijälle. Alusta asti uusi työntekijä näkee, mitä hänen perehdytyksensä tulee sisältämään ja ketkä kaikki perehdytykseen osallistuvat. Uudet työntekijät hyötyvät tästä mallista lisäksi siinä, että he voivat itse aikatauluttaa perehdytystään niiltä osin, joissa vastuu on heillä itsellään. Työntekijä myös näkee perehdyttämisen aikataulun jo ennen ensimmäistä työpäiväänsä. Kaikki tieto löytyy sähköisesti, joten sen äärelle voi palata milloin vain, myös perehdytyksen päättymisen jälkeen.

Aiemmin Eksotella työt aloittanut Henna perehdytettiin rooliinsa myös Intron avulla. Henna kertoo, että Intro on kätevä työkalu, kun se muistuttaa, mitkä kaikki asiat perehdytyksessä tullaan käymään läpi ja mitä eri asioita tulee ottaa huomioon työnkuvassa. Hennankin työ kotihoidossa on usein vaativaa ja monipuolista vaihtuvine yksiköineen ja toimenpiteineen, joten hyvän perehdytyksen merkitys on suuri.

Myös perehdyttäjät huomioidaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueella

Huomioimme perehdytettävän lisäksi myös perehdyttäjiä. On tärkeää tunnistaa, mitä ja minkälaista tukea perehdyttäjät kaipaavat toiminnan ohjaamiseen. Ratkaisujen ja tuen tarjoaminen myös heille tukee onnistunutta perehdytysprosessia. Nyt on kehitteillä esimerkiksi verkkopohjainen kurssi ja tähän liittyvät vertaiskeskustelumahdollisuudet.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella perehdyttäjän roolissa toimiva Satu kertoo, että perehdytettävät ovat kokeneet Intron hyväksi, juuri sen sähköisen muotonsa ansiosta ja sen, että siitä pystyy katsomaan, mitä pitää itse selvittää ja mitkä asiat tulevat perehdyttäjältä. ”Lisäksi työkalun käyttö on koettu helpoksi ja sähköpostiin tulevat muistutukset ovat käteviä”, Satu lisää.

”Intron myötä perehdytys on saanut meillä uutta huomiota ja kiinnostusta. Siihen panostetaan ja koko ilmapiiri perehdytyksen ympärillä on muuttunut positiiviseksi. On ollut myös ilo huomata, miten paljon positiivista palautetta perehdytyskäytäntömme ovat Intron myötä saaneet. Jatkamme hyvällä fiiliksellä viestintää ja ohjausta työkalun käytön edistämiseksi myös jatkossa”, Etelä-Karjalan hyvinvointialueella iloitaan.

Voit tutustua Etelä-Karjalan hyvinvointialueeseen ja sen avoimiin työpaikkoihin tarkemmin osoitteessa: https://www.ekhva.fi/

Kokeile Introa ilmaiseksi