Tiedotteet

Tiedotteet14.10.2019

Kuntarekry ja Intro yhdistyvät

Siirtyminen rekrytoinnista ensimmäiseen työpäivään ja uuteen työhön voi olla palkatulle henkilölle jännittävä ja stressaava vaihe. Siirtymän helpottamiseksi Kuntarekry ja INTRO yhdistetään rajapinnan avulla toisiinsa. Uusi Kuntarekry -versio tuo mahdollisuuden yhdistää rekrytointi ja perehdytys rajapinnan avulla saumattomaksi prosessiksi. Automatisoitu tiedonsiirto Kuntarekryn ja Intro-perehdytystuotteen vällillä luo sujuvan perehdytyskokemuksen vasta palkatulle työntekijälle. Kuntarekry-asiakkaat, jotka hankkivat Intron perehdytysprosessinsa tueksi, saavat rajapinnan käyttöön velotuksetta.

Kuinka rajapinta toimii?

Kun työnhakija on palkattu Kuntarekryssä, siirretään palkatun henkilön tiedot automaattisesti Kuntarekrystä Introon. Heti sen jälkeen, kun sisään tuleva data on validoitu, saa rekrytoiva esimies ilmoituksen palkatusta henkilöstä, joka odottaa perehdytystä. Esimies voi tämän jälkeen suunnitella ja aikatauluttaa perehdytyksen Introssa, ja kun kaikki on valmista, käynnistää perehdytyksen. Uusi työntekijä ja perehdytystiimi saavat ilmoituksen käynnistyksestä, ja perehdytys voi alkaa.

Miten rajapinnan saa käyttöön?

Rajapinnan käyttöönotto luonnollisesti edellyttää, että organisaatio on hankkinut käyttöönsä molemmat tuotteet. Rajapinta on veloitukseton, ja sen käyttöönotto edellyttää vain ilmoitusta asiakaspalveluumme.

- Olen kiinnostunut ottamaan Intron käyttöön. Ota yhteyttä

- Organisaatiomme käyttää jo Introa. Haluan, että rajapinta kytketään päälle. Kytke rajapinta käyttöön

Kysy lisää Intro tiimiltä

Mitä hyötyä rajapinnasta on?

1. Ajansäästö

Rajapinta tarjoaa mahdollisuuden siirtää palkattu työnhakija seuraavaan vaiheeseen ilman odottelua, lukuisia sähköposteja tai puhelinsoittoja.

2. Ei missattuja perehdytyksiä

Usein uusi työntekijä katoaa HR:n näköpiiristä rekrytoinnin päätyttyä. Rajapinta mahdollistaa seuraavien askeleiden seuraamisen ja varmistaa, että uudelle työntekijälle myös käynnistetään perehdytys. Viestikapula vaihtuu sujuvasti HR:ltä perehdyttävälle esimiehelle.

3. Nopeampi perehdytyksen aloitus

Perehdytyksen käynnistäminen heti palkkauspäätöksen jälkeen mahdollistaa esiperehdytysvaiheen, jossa perehdytettävä voi suorittaa itsenäisesti perehdytystehtäviä jo ennen ensimmäistä virallista työpäivää. Näin työsuhde saa räjähtävän startin!

4. Vähemmän pullonkauloja

Rajapinta mahdollistaa tietojen sujuvan kulun kahden prosessin ja järjestelmän välillä. Manuaaliset työvaiheet vähenevät ja tieto kulkee saumattomasti vaiheesta toiseen.

Tutustu Introon tarkemmin

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus