Blogit11.04.2024

Perehdytyksen kehittäminen: kartoita ensin perehdytyksen nykytila

Rekrytointi tehty, huh! Saatiin erinomaisen hyvä työntekijä joukkoihimme, hienoa! Nyt voi hengähtää, onnistuimme hienosti saamaan rekrytoinnin maaliin. Vai voiko hengähtää? Ei ollenkaan, sillä hyvin onnistuneen rekrytoinnin voi helposti pilata huonolla perehdytyksellä.

Perehdytys on luonnollinen ja äärimmäisen tärkeä jatkumo rekrytoinnille, osa työsuhteen elinkaaren aikaisia prosesseja. Se on aikaa, jolloin uusi työntekijä vielä puntaroi, onko tämä se minun juttuni vai ei. Sitoudunko tähän, motivoiko työ minua, tunnenko itseni tervetulleeksi ja pääsenkö näyttämään osaamistani. Saanko tarpeeksi tukea, apua, neuvoja ja ohjausta, jotta voin suoriutua työstäni. Ei ole samantekevää, miten uusi henkilö perehdytetään, miten uusi työntekijä pääsee osaksi työkulttuuria ja työyhteisöä.

Osaatko kertoa, miten teillä perehdytetään? Entä miten perehdyttäjät ja perehtyjät nykyisen perehdytyksen kokevat?

Jotta perehdytyksen sisältöä voisi kehittää, pitää tietää lähtötilanne. Se, miten perehdytyksiä suunnitellaan, millaisia materiaaleja käytetään, kuka perehdyttää, miten perehdyttää. Toimintatapoja on varmasti monia ja erilaisia. Hyvää ei kuitenkaan kannata päästää käsistään ja huonompia ja heikoissa kantimissa olevia asioita pitää tietenkin kehittää. Kehittämistarpeet pitää saada sanottua ääneen, jotta niitä oikeasti päästään myös kehittämään.

Perehdytyksen nykytilan analyysi

Perehdytyksen kartoitus, nykytilan analyysi, on hyvä lähtökohta perehdytyksen kehittämisen aloittamiselle. Siinä kartoitetaan perehdytyksen nykytilaa kahdesta eri suunnasta: esihenkilöiden kokemuksia ja vastikään, viimeisen puolen vuoden aikana perehdytettyjen kokemuksia. Molemmista kartoituksista saadaan arvokasta tietoa siitä, miten ja millä tavalla asioita on perehdytetty. Onko perehdytetty oikeita asioita? Onko jokin asiakokonaisuus jäänyt perehdyttämättä? Vaihteleeko perehdytysten laatu yksiköittäin tai toimialoittain? Ilmeneekö paljon mututuntumaa ja oletuksia, yksittäisiä palautteita vai löytyykö kenties systemaattisesti kerättyä dataa?

Perehdytyksessä on monta toimijaa, monta kokemusta ja näkemystä. Kartoittamalla perehdytyksen onnistumista ja toteutumista useasta suunnasta saadaan kattavaa tietoa siitä, mikä on nykytila, ja voidaan suunnitella kehittämistoimenpiteitä. Perehdytystilanteen kartoituksella syväluodataan toimintatapoja ja samalla kannustetaan esihenkilöitä huomioimaan omaa toimintaansa, kenties heräämään perehdytystilanteen kehittämiseen. Perehdytyskartoituksella saa:

  • Kattavasti tietoa esihenkilöiden ja perehdytettävien kokemuksista ja toiveista.
  • Tietoa nykyisen perehdytysprosessin onnistumisista ja kipupisteistä.
  • Tietoa perehdytyksen kehittämisen taustaksi.
  • Valmiiksi ”herätellyt” esihenkilöt perehdytyksen maailmaan.

Perehdytyksen nykytilan kartoitus – mistä lähteä liikkeelle?

Perehdytyksen kehittämiseen kannattaa panostaa. Kehittämisen alkuun pääsemiseksi voimme auttaa, sillä perehdytyksen nykytilan analysointi on toteuttaa Kuntarekryn ammattilaisten toimesta. Tässä tapauksessa asiantuntijamme huolehtii projektin aikataulutuksesta ja itse toteutuksesta. Toteutus sisältää kyselyt, tulosten analysoinnin sekä jatkokehitysehdotukset. Tämä toteutus ei vaadi asiakkaan puolelta aikaa eikä vaivaa – me huolehdimme, että kartoitus tehdään tehokkaasti alusta loppuun ja asiakas pääsee hyödyntämään tuloksia perehdytysprosessin kehittämisen tueksi. Perehdytyksen nykytilan kartoitus sisältää asiakkaan kanssa aloituspalaverin, kartoituksen suunnittelun yhteistyössä asiakkaan edustajan kanssa sekä tulosten läpikäynnin ja valmiit kehitysehdotukset. Mahdollisuutena on myös toteuttaa oma workshop tai perehdytyskokonaisuuden kehittämisen laajempi konsultointi asiantuntijamme toteuttamana.

Onko teillä perehdytyksen kehittäminen ajankohtaista? Ole meihin yhteydessä, niin autamme mielellämme perehdytyksen nykytilan kartoituksen kanssa.

Ota yhteyttä

Kirjoittaja:

Satu Väisänen

Palvelupäällikkö, Grade Solutions

satu.vaisanen@fcg.fi

Grade Solutionsin palvelupäällikkö Sadulla on laaja ja monipuolinen kokemus HR-päällikön tehtävistä niin kunta- kuin yksityissektorillakin. Grade Solutionsilla Satu luotsaa muun muassa Intro-perehdytysjärjestelmän käyttöönottoprosesseja ja koulutuksia. Vapaa-ajalla hänet löytää maalitela kädestä seinää maalaamasta, islantilaisia villapaitoja neulomasta tai puolimaratonille treenaamasta.