Blogit10.09.2020

Perehdytystiimin merkitys

Ensimmäinen päivä on merkittävä uudelle työntekijälle, ja samalla se on iso muutos koko työyhteisölle. Vastuu uuden työntekijän perehdyttämisestä kuuluu kaikille, ja perehdyttämistä tapahtuu suunnitelmasi ulkopuolella, halusit tai et.

Perehdytys ja sen hoitaminen jätetään yleensä lähiesimiehen tehtäväksi ja vastuulle. Mutta pitäisi kuitenkin olla selvää, että yksi henkilö ei voi opastaa kaikkia uuden työpaikan asioita läpi uudelle työntekijälle. Perehdytyksen aikana käydään niin paljon asioita läpi, että yksi ihminen ei yksinkertaisesti voi tietää kaikkia työpaikan asioita. Tästä syystä perehdytystiimin kokoaminen ja tehtävien jakaminen perehdyttäjien vahvuuksien mukaan mahdollistaa uudelle työntekijälle monipuolisemman sekä laadukkaamman perehdytyksen.

Lue myös: Rekrytointi ja perehdytys kulkevat käsikädessä

Perehdytystiimin kokoaminen

Perehdytyssuunnitelman luomisessa tulisi ottaa huomioon tehtävien jakaminen perehdytystiimin jäsenille. Jo suunnitelmavaiheessa tulisi olla selvää kuka hoitaa minkäkin osan perehdyttämisestä. Ja tämä tulisi selkeästi kommunikoida myös perehdytystiimin jäsenten kesken, jotta kaikille on selvää kuka hoitaa mitäkin uuden työntekijän perehdytyksessä. Varmista siis, että olet luonut hyvän suunnitelman sekä ohjeistanut tehtävät selkeästi.

Perehdytyssuunnitelman luomisessa ja perehdytystiimin kokoamisessa auttaa, että kaikki perehdytykseen liittyvät materiaalit löytyvät yhteisestä paikasta. Kaikilla perehdytykseen osallistuvilla henkilöillä tulee myös olla selvää, missä materiaalit sijaitsevat ja miten niihin päästään käsiksi.

Lue myös: Näin luot perehdytyssuunnitelman

Esimiehen rooli

Esimies on ollut mukana valitsemassa uutta työntekijää, niinpä hänellä on paras käsitys uuden työntekijän vahvuuksista ja kehittämisen painopisteistä. Esimies vastaa osaston perehdytysprosessista ja perehdytyssuunnitelman sisällöstä.

Perehdytysvastaavan rooli

Perehdytysvastaavan rooli on varmistaa, että kaikki perehdytykseen liittyvät asiat tulevat hoidetuksi ajallaan ja niin, että uusi työntekijä saa riittävän hyvin kiinni siitä mitä on käyty läpi. Perehdytysvastaavalla tulisi aina olla selkeä käsitys miten uuden työntekijän perehdytys on edennyt ja kuka on hoitanut mitäkin. Perehdytysvastaava voi itse toimia pääperehdyttäjänä ja perehdytyksen organisaattorina, mutta hänen ei tarvitse yksi huolehtia koko perehdytyksestä.

Perehdyttäjien rooli

Perehdyttäjän rooliin on hoitaa hänelle annetut perehdytystehtävät. Mielellään aikataulussa. Perehdyttäjiä valitessa tulisi miettiä kenellä on paras käsitys mistäkin työyhteisön osa-alueesta. Perehdyttäjiksi kannattaa myös valita ihmisiä, jotka ovat innostuneita omasta työstään ja ovat ihmisenä helposti lähestyttäviä. Näin ollen he auttavat myös uutta työntekijää työsuhteen alkuvaiheessa.

Perehdytystiimin merkitys uuden työntekijän perehdytyksessä ja siinä miten uusi työntekijä pääsee alkuun työssään, on valtaisa. Kannattaa siis ensi kerralla, kun uusi työntekijä aloittaa, jakaa tehtävät ja vastuualueet eri ihmisten kanssa. Saatat yllättyä, miten paljon monipuolisempi uuden työntekijän perehdytyskokemus on.

Intro perehdytystyökalun avulla voit kutsua tiimisi kokoon ja jakaa perehdytystehtävät tiimin jäsenten kesken. Samalla kaikki perehdytysmateriaalit ovat yhdessä paikkaa ja voitte seurata, että kaikki perehdytykseen liittyvät tehtävät tulevat tehdyiksi. Intron kokeilu on maksutonta 5 perehdytyksen ajan ja Introsta löytyy useita valmiiita tehtäväkohtaisia perehdytyssuunnitelmia. Klikkaa alla olevaa painiketta ja aloita perehdyttäminen Intron avulla.

Lue myös: Millainen on hyvä perehdytys

Kutsu tiimi ja aloita perehdytys Introssa maksutta

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus