Blogit02.03.2023

Yhteisön säännöt - perusta opettajan perehdytykselle

opettajien perehdytys

Kysymykseen siitä mihin opettaja tulisi rekrytoinnin jälkeen perehdyttää, saan toistuvasti hienolta kalskahtavia vastauksia. Termit pedagoginen ajattelu ja toimintamallit, yhteisopettajuus, itseohjautuvuus ja tiimioppiminen vilahtelevat keskustelussa toistuvasti, mutta erikoista kyllä, harva opetustyötä tekevä nostaa itse näitä asioita esille puhuttaessa opettajan työhön liittyvistä keskeisistä haasteista. Niissä keskusteluissa esiin nousevat työrauhaongelmat, kodin ja koulun välisen yhteistyön haasteet, opettajan auktoriteetin heikentyminen, koulupahoinvointi, viihtymättömyys, työyhteisön epäyhtenäisyys arjessa. Tuntuu siltä, että ideaali ja arki eivät kaikilta osin kouluissa kohtaa.

Lataa opettajan perehdytyssuunnitelma

Ystäväni järjestämissä illanistujaisissa opettaja kertoi innostuneena koulun koodausopetuksesta kuultuaan minun työskentelevän ohjelmistoyrityksessä. Hän halusi tietää mitä taitoja uskon tulevaisuuden työelämässä tarvittavan, pitääkö jokaisen osata koodata. Vastasin, että tulevaisuudesta en osaa sanoa mitään, mutta koodaaminen on luovaa ongelmanratkaisua, johon lasta parhaiten kehittää lukeminen. Altistuminen tarinoille, jotka ruokkivat mielikuvitusta. Myös matemaattiset perustaidot tukevat tulevaa koodaria, samoin sosiaaliset vuorovaikutustaidot, koska ohjelmistoja kehitetään ihmisille. Lisäksi toivoin, että koulusta kasvaisi hyvällä yleissivistyksellä varustettuja, itseensä luottavia, tervepäisiä nuoria, jotka kestävät työelämän tylsyyttä siihen totaalisesti lannistumatta. Koodaamaan oppii kyllä, jos perusasiat ovat kunnossa, näin uskon. Kysyjä vaikutti vastaukseeni pettyneeltä.

Perehdytyksellä opettajille yhteiset pelisäännöt

Koulu on yhteisö, joka nojaa voimakkaasti sääntöihin ja yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin. Tavat toimia voivat kuitenkin vaihdella merkittävästi koulujen ja henkilöiden välillä. Toiset opettajat toteuttavat yhteisiä toimintamalleja ja toiset eivät. Toisten tunneilla saa istua lakki päässä, kun taas toisten mielestä se on ehdottomasti kiellettyä, kännyköistä puhumattakaan. Pienet arkea koskevat säännöt eivät ole triviaa, sillä säännöt luovat turvaa lapsille ja nuorille ja työrauhaa pedagogisen yhteisön aikuisille. Talon säännöt ovat pohja pedagogiselle toiminnalle, ja siksi keskeinen osa perehdytystä. Kun opettajat ovat varmoja yhteisistä säännöistä, tietävät talon raamit, vapautuu työyhteisössä valtavasti energiaa, joka vie parhaimmillaan pedagogisen ajattelun kokonaan seuraavalle tasolle.

Usein koulun säännöt ovat kirjoittamattomia. Ne opitaan vuosien saatossa kantapään kautta. Niitä ei opita OKL:ssa, ja koulujen välillä erot säännöissä voivat olla suuria. Yhteisiä sääntöjä olisi helpompi noudattaa, jos niistä olisi kerrottu nimenomaan perehdytyksenyhteydessä. Esimiehen tehtävä on tehdä talon hiljainen tieto perehdytyksessä näkyväksi. Opettajien hyvinvoinnin, jaksamisen ja työssä viihtyvyyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla yhteisön jäsenillä olisi tiedossa yhteiset pelisäännöt. Tekemällä säännöt uusille rekrytoiduille näkyviksi joka vuosi, vahvistetaan samalla koko yhteisön jäsenten sitoutumista sovittuihin sääntöihin. Hyöty kumuloituu.

Lue myös: Kouvolan kaupunki – uusien työntekijöiden perehdyttäminen merkityksellinen asia varhaiskasvatuksessa

Lue myös: Laadukas perehdytys on työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden perusta – myös opettajilla

Perehdytyksen aloitus heti vai lukuvuoden alussa?

Tyypillisesti opettajien perehdytys hoidetaan pikaisesti juuri ennen lukukauden alkua, jos silloinkaan. Juuri oppilaiden saapuessa kiire on kovin. Opettajarekrytointien ollessa kiivaimmillaan, on hyvä ajankohta miettiä perehdytystä. Perehdytysprosessin voi käynnistää heti, kun palkkauspäätös on tehty ja uusi opettaja on ilmoittanut vastaanottavansa paikan. Näin uusi opettaja saa tehokkaan startin tulevaan lukuvuoteen, perehdytys riittävästi aikaa ja ansaitsemansa huomion.

Opettajan perehdytyksessä tulisi varmistaa se, että uusi työntekijä saa hyvät perusvalmiudet tehtävässä ja työyhteisössä toimimiseen. Kun perusta on kunnossa, aikaa jää pedagogisen ajattelun kehittämiselle. Koulun visio on tärkeä, ja se vaatii pohjan, jossa kasvaa.

Introsta löytyy valmis perehdytyssuunnitelmapohja opettajien perehdytykseen, jonka avulla perehdytyksen suunnittelu ja läpivienti on selkeää. Voit tutustua perehdytyssuunnitelmaan ja kokeilla Introa täysin ilmaiseksi alla olevan painikkeen kautta.

Kokeile Introa maksutta opettajan perehdytykseen

Opettajan perehdytyssuunnitelma