Kuntarekryn rajapinta

Kuntarekryn ja Intron välille on rakennettu rajapinta, joka tuo Kuntarekryn kautta rekrytoidut uudet työntekijät suoraan Introon käyttäjiksi, joille voit käynnistää perehdytyssuunnitelman. Rajapinnan saa käyttöön lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tuki@fcgtalent.fi

Yhteydenottopyynnön jälkeen palvelutiimimme ottaa sinuun yhteyttä asiakaskohtaisten määritysten tarkkennusta varten. Huomioithan, että rajapinnan käyttöönotto on aina organisaatio-, ei yksikkökohtainen.

Jotta rajapinta siirtää rekrytoidut henkilöt Introon odottamaan perehdytyksen käynnistämistä, on asiakkaan huolehdittava, että seuraavat asiat toteutuvat:

1. Introssa on luotuna tiimirakenne ja esimiehet on kutsuttuna niihin käyttäjiksi

2. Esimiesten tulee olla luotuna organisaatiopuuhun myös Kuntarekryssä

3. Esimiesten tiedot (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) tulee olla samanmuotoiset Kuntarekryssä ja Introssa

4. Organisaatiossa on valittu selkeä toimintatapa, miten rekrytoinnit päätetään kuntarekryssä. Asiakaskohtaisesti on valittavissa, mikä tekijä käynnistää rekrytoidun henkilön siirron. Rajapinta aktivoituu, kun A. hakijasta tehdään valintaesitys tai B. hakijan tila muutetaan tilaan palkattu. Mikäli organisaatiossa on käytössä molemmat em tavat päättää rekrytointi, voidaan valita vaihtoehto C. molemmat

Prosessi, jolla henkilöt siirtyvät Kuntarekrystä Introon, menee seuraavalla tavalla:

1. Rekrytoinnilla kenttään "Rekrytoiva esimies", on asetettu se esimies, joka tulee käynnistämään uuden työntekijän perehdytyksen

2. Jos rekrytoiva esimies ei jo ole Introssa käyttäjänä, hänet lisätään omaan tiimiinsä käyttäjäksi

3. Kun hakijoista on valittu palkattavat työntekijät:

  1. Palkattavasta työntekijästä tehdään valintaesitys
  2. Palkattavan henkilön tila muutetaan tilaan "Palkattu -HUOM! Nämä toimenpiteet voidaan tehdä tarvittaessa jo silloin, kun hakuaikaa on vielä jäljellä

4. Kun valintaesitys tai tilan muutos on tehty, rajapinta aktivoituu seuraavan yön aikana, eli palkattu työntekijä ei heti tule näkyviin Introon rekrytoivalle esimiehelle

5.Seuraavana aamuna henkilöllä, joka oli asetettu rekrytoinnilla kenttään "Rekrytoiva esimies", näkyvät uudet työntekijät Intron etusivun alaosassa kohdassa "Perehdytystä odottavat henkilöt"

6. Esimies voi käynnistää uudelle työntekijälle perehdytyksen kahdella eri tavalla:

  1. Klikkaamalla Perehdytystä odottavat henkilöt -listasta henkilön nimeä. Tästä aukeaa ikkuna, jossa tehdään tarvittavat valinnat ja päästään käynnistämään perehdytys
  2. Luo suunnitelma -valinnan kautta. Rekrytoitujen henkilöiden listaus tulee esiin, kun perehdytettävän tietoja kirjataan.

Intron päässä perehdytystä odottavat henkilöt voidaan siirtää muille käyttäjille. Tässä ohjevideo: