Blogit12.02.2020

Digitaalinen vs. manuaalinen perehdytys

Työntekijöiden perehdytys on yksi harvoista HR-prosesseista, jota edelleen hallitaan paperiversioina ja perehdytyskansioiden avulla. Vaikeasti seurattavan paperisen perehdytysprosessin rinnalle on tarjolla digitaalisia ratkaisuja, jotka tehostavat ajankäyttöä, helpottavat seurantaa ja mahdollistavat perehdyttämisen aloittamisen jo ennen ensimmäistä työpäivää.

Miksi perehdytykseen kannattaa panostaa?

Perehdytyksellä on tutkittu olevan paljon erilaisia hyötyjä työntekijän sitoutumiseen, tuottavuuteen ja viihtyvyyteen liittyen

  • Onnistunut perehdytys auttaa uutta työntekijää pääsemään nopeammin kiinni tuottavaan työhön
  • Hyvin perehdytetty työntekijä on sitoutuneempi
  • Motivoituneisuus ja sitoutuminen kasvattaa työntekijän tuottavuutta
  • Hyvin perehdytetty työntekijä tiedostaa ja huomioi työturvallisuuteen liittyvät asiat työssään
  • Perehdytys luo positiivista työnantajakuvaa

Lue myös: Näin tehostat perehdytystäsi

Digitaalisen perehdytyksen hyödyt

Digitaalisella perehdytyksellä ja perehdytysprosessin vaiheiden automatisoinnilla on paljon erilaisia hyötyjä organisaatiolle verrattuna perinteiseen manuaaliseen perehdytykseen. Konkreettisin perustelu kuitenkin on, että se säästää rahaa. Tutustu automatisoinnin kustannussäästöihin alla olevan esimerkin kautta.

Digitaalinen perehdytys säästää aikaa. Perehdytys vaatii aikaa. Jotta perehdytys olisi riittävä, on prosessi hyvä käynnistää heti palkkauspäätöksen jälkeen ja ulottaa kestämään minimissään koejakson päättymiseen saakka. Ajankäyttö tehostuu, kun esiperehdytysvaihe voidaan käynnistää ennen ensimmäistä virallista työpäivää ja kaikki perehdytykseen liittyvä materiaali sekä seuranta ovat yhdessä paikkaa.

Digitaalisesta perehdytyksestä jää jälki ja voit kerätä dataa, jolla kehittää perehdytystä jatkossa. Jos taas käytä paperisia kansioita, ne todennäköisesti unohtuvat jonnekin ja tieto katoaa. Tieto ei myöskään ole koskaan helposti saatavilla, jos ne jäävät paperisiin perehdytyslomakkeisiin.

Digitaalinen perehdytys auttaa vähentää virheitä sekä perehdytysprosessin aikana, että henkilön siirtyessä tuottavaan työhön. Perehdytysprosessi on helposti seurattavissa, ja koko ajan tiedetään, miten henkilön perehdytys etenee ja kuinka valmis hän on siirtymään omatoimiseen työhön

Digitaalinen perehdytys parantaa tietoturvaa. Perehdytys voi sisältää myös arkaluontoisia asioita ja tärkeitä tietoja työntekijöistä ja organisaatiosta. Kaikki tiedot säilyvät yhdessä paikassa, jolloin ne eivät pääse katoamaan tai vääriin käsiin.

Digitaalisella perehdytystyökalulla luot myös persoonalliset perehdytyskokemukset, jolloin myös perehdytyksen laadut paranevat ja perehdytykseen tulee henkilökohtaisempi ote. Samalla kuitenkin perehdytysprosessin pohja pysyy käytettävänä ja kaikkien perehdytysten pohjana toimivat yhtenäiset käytännöt.

Lue myös: Miten teknologia voi auttaa perehdytyksessä

Paljonko perehdytys maksaa?

Perehdytyksen keskeisimmät kustannukset syntyvät perehdyttämiseen käytetystä työajasta sekä siitä, kuinka nopeasti uusi työntekijä pääsee kiinni tuottavaan työhön. Laskelmassa ei ole otettu huomioon niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat irtisanoutuneen työntekijän korvausrekrytoinnista.

mita_perehdytys_maksaa.jpg

Digitaalisella perehdytyksellä voidaan saavuttaa huomattavat rahalliset ja ajankäytölliset säästöt

Perehdytyksen automatisointi INTRO -ohjelmiston avulla


INTRO on ohjelmistoratkaisu suunnitelmalliseen perehdyttämiseen. Digitoimalla paperiset dokumentit ja automatisoimalla manuaaliset, toistuvat työvaiheet voidaan perehdytykseen käytettyä työaikaa vähentää jopa 30%:lla. Perehdytysten automatisointiin kehitetyllä INTRO -ohjelmistolla saavutetaan kustannussäästöjä:

  1. Tehostamalla perehdyttäjien ajankäyttöä
  2. Vähentämällä vaihtuvuutta
  3. Nopeuttamalla uuden työntekijän tehtävän omaksumista

Kustannussäästöä laskettaessa automatisoidun perehdytyksen on huomattu tuovan jopa kymmenien tuhansien eurojen säästön perehdytyskustannuksissa. Kustannussäästön voit myös itse laskea helposti tutkimalla oman organisaatiosi perehdytyksistä koostuvia kustannuksia. Kustannussäästö yhdistettynä paremmin toimivaan ja tehokkaampaan perehdytysprosessiin tuo organisaatiollesi mittavia hyötyjä.

Voit kokeilla Introa ilmaiseksi uusien työntekijöiden perehdytykseen. Sinun tarvitsee vain valita perehdytettävä henkilö sekä hänen työtehtäviinsä sopia perehdytyssuunnitelma ja pääset käynnistämään perehdytyksen.

Aloita Intron maksuton kokeilu