Tukiartikkeli

Käyttöliittymäuudistus 30.3 ja seuraava päivitys

Päivitimme Intron käyttöliittymäuudistuksen tuotantoon keskiviikkona 30.3. Käyttöliittymäuudistuksessa päivitimme lähinnä Intron ulkoasua, mutta mukana tuli myös muutamia uusia toimintoja. Uusia toimintoja ja korjauksia ja tarkennuksia olemassaoleviin on tulossa lisää myös muutaman viikon päästä tehtävässä täydentävässä päivityksessä. Tässä dokumentissa on kerrottu, mitä toimintoja Introon tulee uutena ja mitä toimintoja korjataan tulevassa päivityksessä.

Jos keskiviikon 30.3 päivityksen jälkeen ilmenee käyttöä estäviä virhetilanteita, ne luonnollisesti päivitetään Introon mahdollisimman nopeasti, jo ennen tätä täydentävää päivitystä. Kun virhe havaitaan, se todennetaan tuotekehityksen toimesta, korjataan, viedään testaukseen ja sen jälkeen korjaus päivitetään Introon. Kaikki tehtävät korjaukset testataan, joten korjausprosessi vie välillä paljonkin aikaa, joten päivitystä ei voida luvata samalle päivälle, kun virhe havaitaan.

Tunnistetut ongelmat, jotka korjataan tulevassa päivityksessä

Raportointi
 • Raportoinnissa tiedot haetaan näkymään silloin, kun raportointiosion avaa tietyssä tiimissä. Jos siis raportoinnin avaa ylläpitotiimissä, tiedot näkyvät tietyllä tavalla. Jos alatiimissä tehdään uusia perehdytyksiä tai päätetään niitä, niin tiedot eivät päivity reaaliaikaisesti, kun raportointia tarkastellaan ylläpitotiimissä. Kun vaihtaa aktiiviseksi tiimiksi alatiimin, jossa muutoksia on tehty ja menee tässä raportointiin, tiedot haetaan sillä hetkellä. Tästä syystä tiedot eroavat ylläpitotiimin tiedoista, eli näkymässä näkyvät ylläpitotiimissä näkyneet tiedot ja lisäksi mahdolliset uudet perehdytykset ja muokatut perehdytykset sen hetkisen tilanteen mukaan. Ylläpitotiimissä tiedot näkyvät edelleen aikaisemman tilanteen mukaisesti, eli muokkauksia ei näy. Päivityksessä tulee muutoksia siihen, miten ja milloin tiedot haetaan raportoinnissa eri tiimeissä.
Mallipohjat
 • Mallipohjan luonnissa tyhjän mallipohjan luonti ei onnistu, jos on ensin valinnut jonkun mallipohjan. Tämä tullaan korjaamaan tulevassa päivityksessä niin, että kun klikkaa "Uusi tyhjä mallipohja", luodaan tyhjä mallipohja riippumatta siitä, onko aiemmin ollut valittuna joku aiempi pohja.
 • Alatiimin omistajalla on näkyvissä mahdollisuus hallinnoida Intron yleisten mallipohjien näkyvyyttä organisaatiossa. Kun muutosta yrittää tehdä, toiminto päätyy virheeseen. Alatiimin omistajalla ei ole oikeutta hallinnoida yleisiä mallipohjia, joten virhe on oikea. Korjauksen yhteydessä hallinnointinappi piilotetaan alatiimin omistajalta ja se näkyy vain pääkäyttäjille eli ylläpitotiimin omistajille.
 • Mallipohjassa uuden tehtävän vastuuhenkilön valinta ei ole pakollinen tieto ja siinä on oletuksena "Ei vastuuhenkilöä". Päivityksen jälkeen mallipohjaan luoduissa uusissa tehtävissä vastuuhenkilönä on oletuksena "Perehdytysvastaava"
 • Jos liitetiedoston lisääminen mallipohjaan epäonnistuu, järjestelmä ei anna virheviestiä. Päivityksen jälkeen järjestelmä antaa virheviestin.
 • Jos mallipohja on jaettu käyttäjälle katseluoikeudella, jako-oikeuksia voi yrittää muokata. Tallennus päätyy virheeseen, koska oikeutta ei ole. Päivityksen jälkeen jako-oikeuksien muokkaaminen ja tarkastelu ei ole enää mahdollista käyttäjällä, jolle mallipohja on jaettu vain katseluoikeudella.
 • Käyttäjä, jolla ei ole vielä yhtään mallipohjaa käytössään, ohjataan "Luo uusi mallipohja" -toiminnosta suoraan mallipohjan nimen antamiseen, eli mallipohjan luonnin toiseen osaan. Mallipohjan luonti ei onnistu. Edellinen valinnalla pääsee takaisin ensimmäiseen vaiheeseen, josta valitsemalla "Uusi tyhjä mallipohja" pääsee normaalisti eteenpäin mallipohjan luonnissa. Päivityksessä tämä korjaantuu ja käyttäjä ohjataan suoraan oikeaan kohtaan mallipohjan luonnissa.
Perehdytykset ja tehtävät
 • Jos tehtävän nimen kohdalla klikkaa Enteriä, tämä luo kokonaan uuden tehtävän. Päivityksessä korjataan, että enterin painaminen tehtävän nimessä vain tallentaa tehtävän. Virheen vuoksi Enter siis kohdistuu nuolen alla olevaan "Tallenna ja lisää uusi" -toimintoon, mutta korjauksen jälkeen Enter kohdistuu pelkkään tallennukseen.
 • Omat tehtävät -listauksen järjestys muuttuu, kun tehtäviin tehdään muokkauksia, esim. lisätään alatehtäviä. Tämä tullaan korjaamaan niin, että listan tehtävät pysyvät samassa järjestyksessä riippumatta muokkauksista.
 • Tehtävien vastuuhenkilöiden määräytyminen uutta tehtävää luodessa. Tällä hetkellä uuden tehtävän vastuuhenkilövalinta on tyhjä, mutta korjauksen jälkeen siihen tulee automaattisesti perehdytysvastaava eli käyttäjä joka on luonut suunnitelman riippumatta siitä, kuka tehtävää on luomassa.
 • Perehdytettävän tiedot voi vaihtaa aloitetussa perehdytyksessä. Päivityksen jälkeen perehdytyksen aloituksen jälkeen perehdytettävän tietoja ei voi enää muokata tai perehdytettävää vaihtaa.
 • Tiedoston lisääminen suunnitelmaan tai perehdytykseen antaa väärän virheviestin, kun lisää liian suurta tiedostoa. Päivityksen jälkeen virheviesti on oikea. Tiedoston maksimikoko on 10MB.
 • Suunnitelmassa kategorialle voi asettaa suoraan määräajaksi tietyn päivämäärän kalenterista valitsemalla. Jos kalenterin avaa ja poistuu näkymästä valitsematta päivämäärää, järjestelmä antaa herjan englanniksi. Päivityksessä tämä tulee käyttöliittymän kielellä.
Kirjautuminen ja käyttäjien tiedot ja asetukset
 • Toisinaan kirjautuessa järjestelmä ei ohjaa Intron etusivulle, vaan siihen näkymään, jossa käyttäjä on vieraillut aikaisemmin. Päivityksen jälkeen käyttäjä ohjataan kirjautuessa aina etusivulle.
 • Muutoksia ja selkeytyksiä Vaihda sähköposti ja Vaihda salasana -toimintoihin.
 • Muutoksia ja selkeytyksiä automaattiseen uloskirjautumiseen ja takaisin sisäänkirjautumiseen.
 • Muutoksia ja tarkennuksia muistutusasetusten hallintaan.
 • Perehdytettävien roolina tiiminhallinnassa näkyy perehdyttäjä. Rooli on oikein, mutta se näytetään väärin tiiminhallinnassa. Tämä tulee korjaantumaan päivityksessä niin, että perehdytettävän rooli on perehdytettävä, eikä perehdyttäjä.

Samasta kategoriasta

Uutta Introssa - Versio 3.0.2 Versiopäivitys julkaistiin 2.5.2024

Uuden version 3.0.

Uutta Introssa - Versio 3.0.1 Versiopäivitys julkaistiin 11.4.2024

Intro päivitys 3.0.1 julkaistiin 11.4.2024.

Uutta Introssa - Versio 3.0.0 Versiopäivitys julkaistiin 28.2.2024

Intro päivitys 3.0.0 julkaistiin 28.2.2024.

Uutta Introssa - Versio 2.11. – 2.11.1 versiopäivitys 9.1.2024

Intro päivitys 2.11.1 julkaistiin 9.1.2024.

Uutta Introssa - 2.9.0 versiopäivitys 28.8.2023

Intro 2.9.0 päivitys koostuu kolmesta erillisestä uudistuksesta:

Uutta Introssa - 2.8.0 versiopäivitys 20.6.2023

Intron päivitys 2.8.0 julkaistiin Introon 20.06.2023.

Uutta Introssa - 2.7.0 versiopäivitys 27.04.2023

Intron päivitys 2.7.0 julkaistiin Introon torstaina 27.04.2023.

Uutta Introssa - 2.6.0 versiopäivitys 06.03.2023

Intron päivitys 2.6.0 julkaistaan Introon maananaina 06.03.2023.

Uutta Introssa - 2.5.0 versiopäivitys 17.1.2023

Introon päivitetään uusi versio 2.5.0 17.1.2023.

Uutta Introssa - Intro kirjautuminen uudistuu 14.12.2022

Intron kirjautuminen on teknisesti uudistettu.…

Uutta Introssa - 2.4.3 versiopäivitys 17.11.2022

Introon päivitettiin uusi versio 2.4.3 17.11.2022.

Uutta Introssa - 2.4.2 versiopäivitys 25.10.2022

Introon päivitettiin uusi versio 2.4.2 tiistaina 25.10.2022. Versio sisältää versioiden 2.4.1 ja 2.

Uutta Introssa - 2.4.0 versiopäivitys 27.9.2022

Introon päivitettiin uusi versio 2.4.0 tiistaina 27.9.2022. Pääpaino 2.4.

Uutta Introssa - 2.3.0 - 2.3.1 versiopäivitys 6.9.2022

Introon päivitettiin uusi versio 2.3.1 tiistaina 6.9.2022.

Uutta Introssa - 2.2.0 versiopäivitys 22.6.22

Introon päivitetään uusi versio 2.2.0 keskiviikkona 22.6.22.

Uutta Introssa - 2.1.1 versiopäivitys 7.6.2022

Introon päivitetään uusi versio 2.1.1 tiistaina 7.6.2022.

Uutta Introssa - versiopäivitys 17.5.2022

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Uutta Introssa - versiopäivitys 19.4.2022

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Versiopäivitys 8.3.2022

Introon päivitettiin uusi versio 8.3.2022.

Uutta Introssa - versiopäivitys 7.10.2021

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Uutta Introssa - versiopäivitys 8.9.21

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Uutta Introssa: Perehdytettävän uusi käyttöliittymä, uudistunut tehtäväkortti ja perehdytyssisällön hallinta

Olemme julkaisseet nyt uuden version Introsta ja Introsta löytyy nyt useampia uusia…

Uutta Introssa: Introbotti ja perehdytyksen keskeytys

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

INTRO:n ruotsinkielinen versio julkaistu

Hyvää ruotsalaisuuden päivää! INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Intro Sisältö on nyt Intro Materiaalipankki

Intron lisäosa perehdytysmateriaaleille on kulkenut reilun vuoden verran Intro Sisältö-nimellä.