Tukiartikkeli

Uutta Introssa - 2.5.0 versiopäivitys 17.1.2023

Introon päivitetään uusi versio 2.5.0 17.1.2023.

Pääpaino uudessa versiossa keskittyy perehdytystehtävien tuplakuittaukseen sekä tehtävän jäädytykseen kuittauksen jälkeen. Mainittujen toiminnallisuuksien lisäksi versio sisältää useita muita pienempiä korjauksia ja parannuksia ohjelmiston käyttöön.

Tuplakuittaus

Aikaisemmassa versiossa perehdytystehtävän pystyi kuittaamaan vain tehtävälle asetettu vastuuhenkilö. Uudessa versiossa perehdytystehtäviä voi nyt valita tehtäväkohtaisesti tuplakuitattavaksi, jolloin tehtävän suoritukseen vaaditaan sekä perehtyjän, että vastuuhenkilön kuittaus. Tuplakuittaus voidaan asettaa tehtäväkortissa käyttöön tehtäväkortin muokkaustilassa valitsemalla ”Ota tuplakuittaus käyttöön” kuva alla.

Jos perehdytystehtävä on tuplakuitattava, niin tuplakuittaus periytyy mallipohjan perusteella tehtyihin uusiin perehdytyksiin ja niiden tehtäviin. Perehdytyksen perehdytysvastaava (sekä tätä korkeammat roolit) voivat kuitata tehtäviä toisten puolesta. Tästä jää kuitenkin merkintä tehtävään.

Perehdytystä ei voi päättää ilman, että kumpikin osapuoli on kuitannut tehtävät. Perehdytystehtävien muistutukset menevät tällä hetkellä vain tuplakuitattavan tehtävän vastuuhenkilölle riippumatta siitä kumpi osapuoli on jättänyt tehtävän kuittaamatta. Tulevissa versioissa tehdään muutoksia muistutussääntöihin.

Perehdytystehtävien jäädytys

Kun perehdytystehtävä on kuitattu, estetään tehtävän muokkaukset. Tällä estetään muutokset sisältöön, jonka tehtävän kuitannut henkilö on merkinnyt perehdytetyksi.

Jäädytys estää mm. tehtävän nimen ja kuvauksen muutokset, alatehtävien tilamuutokset, kategorian vaihtamisen sekä muutokset linkkeihin. Tehtävää voi kuitenkin edelleen kommentoida. Tuplakuitattavissa tehtävissä myös yhden henkilön kuittaus jäädyttää tehtävän. Tehtävän saa takaisin muokattavaksi perumalla tehtävän kuittaukset. Muutos tehtiin, jotta tehtävän sisältö pysyisi mahdollisimman oikeellisena kuittaamisen jälkeen.

Parannuksia suurten tietomäärien käsittelyyn

Aikaisemmassa versiossa jos käyttäjällä oli oikeus nähdä suuri määrä tiimejä, hidastui käyttöliittymä niissä näkymissä, joissa tiimejä haettiin nähtäville. Käytännössä ongelma koski pääkäyttäjiä suurissa organisaatioissa, joissa tiimejä on yli 100. Uudessa versiossa ongelma on ratkaistu optimoimalla kyseisiä latauksia sekä lisäämällä sivutus näihin näkymiin. Näitä näkymiä ovat esimerkiksi tiimin valinta kirjautumisessa sekä tiimihallinta.

Vastuualueet

Uudessa versiossa Intron sivupalkkiin tulee uusi toiminnallisuus nimeltä Vastuualueet. Vastuualue näkymään voidaan kuvata organisaation rakennetta tarkemmalla tasolla ja tämän myötä raportointi, tietojen luokittelu ja käyttäjähallinta tulevat helpottumaan tulevissa uusissa versioissa.

Vastuualueet näkymässä luodaan ja muokataan vain organisaation vastuualueita. Tiimien ja käyttäjien hallinta tapahtuu edelleen tiiminäkymässä.

Kun organisaatio on luonut vastuualueet vastuualue- hallinnassa voidaan tiiminäkymässä tiimi liittää haluttuihin vastuualueisiin. Vastuualuetoiminnallisuutta ei ole välttämätöntä ottaa käyttöön, mikäli sitä ei katsoa organisaatiossa tarpeelliseksi.

Vastuualueet ja sen hallinta tulee näkyviin vain pääkäyttäjä roolin omaaville henkilöille.

Alla kuva vastuualueet näkymästä, jossa organisaatiorakennetta mallinnettu.

Kun vastuualuepuu on rakennettu Vastuualueet näkymässä, voidaan tiiminäkymässä tiimi liittää oikean vastuualueen alle tiimin muokkaustilassa, kuva alla.

Kun vastuualue on liitetty tiimille, näkyy tiimille kytketty vastuualue sekä mahdolliset välitasot tiiminäkymässä tiimin perässä.

Pääkäyttäjä voi asettaa vastuualueita kerralla usealle tiimille Tiimi näkymän ASETA VASTUUALUEET -toiminnon avulla. Tiimin omistaja voi asettaa ja muokata vastuualueen omalle tiimille tiimin muokkaustilassa.

Samasta kategoriasta

Uutta Introssa - Versio 3.0.2 Versiopäivitys julkaistiin 2.5.2024

Uuden version 3.0.

Uutta Introssa - Versio 3.0.1 Versiopäivitys julkaistiin 11.4.2024

Intro päivitys 3.0.1 julkaistiin 11.4.2024.

Uutta Introssa - Versio 3.0.0 Versiopäivitys julkaistiin 28.2.2024

Intro päivitys 3.0.0 julkaistiin 28.2.2024.

Uutta Introssa - Versio 2.11. – 2.11.1 versiopäivitys 9.1.2024

Intro päivitys 2.11.1 julkaistiin 9.1.2024.

Uutta Introssa - 2.9.0 versiopäivitys 28.8.2023

Intro 2.9.0 päivitys koostuu kolmesta erillisestä uudistuksesta:

Uutta Introssa - 2.8.0 versiopäivitys 20.6.2023

Intron päivitys 2.8.0 julkaistiin Introon 20.06.2023.

Uutta Introssa - 2.7.0 versiopäivitys 27.04.2023

Intron päivitys 2.7.0 julkaistiin Introon torstaina 27.04.2023.

Uutta Introssa - 2.6.0 versiopäivitys 06.03.2023

Intron päivitys 2.6.0 julkaistaan Introon maananaina 06.03.2023.

Uutta Introssa - Intro kirjautuminen uudistuu 14.12.2022

Intron kirjautuminen on teknisesti uudistettu.…

Uutta Introssa - 2.4.3 versiopäivitys 17.11.2022

Introon päivitettiin uusi versio 2.4.3 17.11.2022.

Uutta Introssa - 2.4.2 versiopäivitys 25.10.2022

Introon päivitettiin uusi versio 2.4.2 tiistaina 25.10.2022. Versio sisältää versioiden 2.4.1 ja 2.

Uutta Introssa - 2.4.0 versiopäivitys 27.9.2022

Introon päivitettiin uusi versio 2.4.0 tiistaina 27.9.2022. Pääpaino 2.4.

Uutta Introssa - 2.3.0 - 2.3.1 versiopäivitys 6.9.2022

Introon päivitettiin uusi versio 2.3.1 tiistaina 6.9.2022.

Uutta Introssa - 2.2.0 versiopäivitys 22.6.22

Introon päivitetään uusi versio 2.2.0 keskiviikkona 22.6.22.

Uutta Introssa - 2.1.1 versiopäivitys 7.6.2022

Introon päivitetään uusi versio 2.1.1 tiistaina 7.6.2022.

Uutta Introssa - versiopäivitys 17.5.2022

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Uutta Introssa - versiopäivitys 19.4.2022

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Käyttöliittymäuudistus 30.3 ja seuraava päivitys

Päivitimme Intron käyttöliittymäuudistuksen tuotantoon keskiviikkona 30.3.

Versiopäivitys 8.3.2022

Introon päivitettiin uusi versio 8.3.2022.

Uutta Introssa - versiopäivitys 7.10.2021

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Uutta Introssa - versiopäivitys 8.9.21

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Uutta Introssa: Perehdytettävän uusi käyttöliittymä, uudistunut tehtäväkortti ja perehdytyssisällön hallinta

Olemme julkaisseet nyt uuden version Introsta ja Introsta löytyy nyt useampia uusia…

Uutta Introssa: Introbotti ja perehdytyksen keskeytys

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

INTRO:n ruotsinkielinen versio julkaistu

Hyvää ruotsalaisuuden päivää! INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Intro Sisältö on nyt Intro Materiaalipankki

Intron lisäosa perehdytysmateriaaleille on kulkenut reilun vuoden verran Intro Sisältö-nimellä.