Tukiartikkeli

Uutta Introssa: Perehdytettävän uusi käyttöliittymä, uudistunut tehtäväkortti ja perehdytyssisällön hallinta

Olemme julkaisseet nyt uuden version Introsta ja Introsta löytyy nyt useampia uusia toiminnallisuuksia.

Päivitysversio sisältää perehdytysohjeiden hallintaan, perehdytettävän käyttöliittymään sekä yksittäisen perehdytystehtävän lisäämiseen ja muokkaamiseen liittyviä uudistuksia. Perehdytettävän käyttöliittymään ja tehtävän lisäämiseen liittyvät muutokset eivät edellytä pääkäyttäjiltä erillisiä toimenpiteitä, vaan ne päivittyvät automaattisesti käyttöönne. Perehdytysohjeiden hallintaan tarkoitettu lisäosa tulee päivityksen myötä saataville mutta ei päivityksen jälkeen ole automaattisesti käytössä organisaatioissa. Mikäli organisaationne haluaa ottaa lisäosan käyttöön, tapahtuu se helposti ottamalla yhteyttä tukipalveluumme osoitteessa introtuki@fcg.fi.

Lue alta uusista ominaisuuksista tarkemmin.

1. Uusi tehtäväkortti perehdytyssuunnitelmassa

Olemme uudistaneet mallipohjissa ja perehdytyssuunnitelmassa olevien tehtäväkorttien ulkoasua sekä toiminnallisuuksia. Uudessa tehtäväkortissa on määritelty erikseen tehtävän perustiedot ja lisätoiminnallisuudet. Perustiedot on oletuksena päällä luodessasi uutta tehtävää. Mikäli haluat perustietojen lisäksi liittää tehtävään joko alatehtäviä, linkkejä tai sisältöartikkeleita (uusi toiminnallisuus) niin voit halutessasi lisätä kenttiä päälle/pois. Valinnan siitä, mitä tietoja tehtäväkortissa on näkyvissä, pääset valitsemaan tehtäväkortin oikeasta reunasta.

Muutoksella haetaan tehtävän lisäämisen nopeutta, ainoastaan tarpeellisten tietojen näyttämistä tehtävässä sekä ajatusta siitä, että yksi perehdytettävä kokonaisuus ja siihen liittyvä ohjeistus on yhdellä tehtäväkortilla.


Aiemmin tehdyt mallipohjat ja perehdytyssuunnitelmat sekä niissä olevat tehtäväkortit sisältöineen on automaattisesti muutettu vastaamaan nykyistä toteutusta.

2. Perehdytettävän käyttöliittymä

Tähän saakka uudet perehdytettävät työntekijät ja organisaation käyttäjät ovat käyttäneet yhtä ja samaa käyttöliittymäratkaisua. Päivityksen myötä perehdytettävälle työntekijälle tarjotaan oma käyttöliittymäratkaisu. Kategoriapohjainen suunnitelmanäkymä säilyy organisaatiokäyttäjien käyttöliittymäratkaisuna. Organisaatiokäyttäjien on jatkossa mahdollista tarkastella perinteisen suunnittelunäkymän lisäksi sitä, miten perehdytys näkyy perehdytettävälle.
Intron perehdytettävän käyttöliittymä on uudistettu vastaamaan laajentuneen tietosisällön tarpeita. Muutoksia on tehty erityisesti niin, että uuden työntekijän perehdytyskokemus muodostuisi mahdollisimman yhteneväiseksi. Perehdytettävän on helppo tutustua perehdytykseen osa-alue kerrallaan ja perehdytystehtävien sisällöt, esimerkiksi ohjeartikkelit, kuvat ja videot, ovat helposti saatavilla yhdestä paikasta.

3. Lisäosa perehdytysohjeiden hallintaan saatavilla

Versiopäivityksen myötä organisaatioiden on mahdollista luoda ohjesisältöjä suoraan tehtäväkortteihin ja ylläpitää organisaation perehdytyssisältöjä Introssa. Uuden työntekijän ohjemateriaalien ja perehdytysartikkelien luominen tapahtuu suoraan Intron tehtäväkorteista ja pääsette määrittämään mitä sisältöjä missäkin tehtäväkortissa näkyy. Perehdytysartikkeleihin pystyy tuomaan teksti-, kuva- ja videosisältöjä.

Tämä toiminnallisuus on lisäominaisuus, joka ei ole automaattisesti kytkettynä päälle. Mikäli haluatte ottaa tämän käyttöön, niin pääkäyttäjät voivat olla meihin yhteydessä osoitteessa introtuki@fcg.fi.

Samasta kategoriasta

Uutta Introssa - Versio 3.0.2 Versiopäivitys julkaistiin 2.5.2024

Uuden version 3.0.

Uutta Introssa - Versio 3.0.1 Versiopäivitys julkaistiin 11.4.2024

Intro päivitys 3.0.1 julkaistiin 11.4.2024.

Uutta Introssa - Versio 3.0.0 Versiopäivitys julkaistiin 28.2.2024

Intro päivitys 3.0.0 julkaistiin 28.2.2024.

Uutta Introssa - Versio 2.11. – 2.11.1 versiopäivitys 9.1.2024

Intro päivitys 2.11.1 julkaistiin 9.1.2024.

Uutta Introssa - 2.9.0 versiopäivitys 28.8.2023

Intro 2.9.0 päivitys koostuu kolmesta erillisestä uudistuksesta:

Uutta Introssa - 2.8.0 versiopäivitys 20.6.2023

Intron päivitys 2.8.0 julkaistiin Introon 20.06.2023.

Uutta Introssa - 2.7.0 versiopäivitys 27.04.2023

Intron päivitys 2.7.0 julkaistiin Introon torstaina 27.04.2023.

Uutta Introssa - 2.6.0 versiopäivitys 06.03.2023

Intron päivitys 2.6.0 julkaistaan Introon maananaina 06.03.2023.

Uutta Introssa - 2.5.0 versiopäivitys 17.1.2023

Introon päivitetään uusi versio 2.5.0 17.1.2023.

Uutta Introssa - Intro kirjautuminen uudistuu 14.12.2022

Intron kirjautuminen on teknisesti uudistettu.…

Uutta Introssa - 2.4.3 versiopäivitys 17.11.2022

Introon päivitettiin uusi versio 2.4.3 17.11.2022.

Uutta Introssa - 2.4.2 versiopäivitys 25.10.2022

Introon päivitettiin uusi versio 2.4.2 tiistaina 25.10.2022. Versio sisältää versioiden 2.4.1 ja 2.

Uutta Introssa - 2.4.0 versiopäivitys 27.9.2022

Introon päivitettiin uusi versio 2.4.0 tiistaina 27.9.2022. Pääpaino 2.4.

Uutta Introssa - 2.3.0 - 2.3.1 versiopäivitys 6.9.2022

Introon päivitettiin uusi versio 2.3.1 tiistaina 6.9.2022.

Uutta Introssa - 2.2.0 versiopäivitys 22.6.22

Introon päivitetään uusi versio 2.2.0 keskiviikkona 22.6.22.

Uutta Introssa - 2.1.1 versiopäivitys 7.6.2022

Introon päivitetään uusi versio 2.1.1 tiistaina 7.6.2022.

Uutta Introssa - versiopäivitys 17.5.2022

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Uutta Introssa - versiopäivitys 19.4.2022

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Käyttöliittymäuudistus 30.3 ja seuraava päivitys

Päivitimme Intron käyttöliittymäuudistuksen tuotantoon keskiviikkona 30.3.

Versiopäivitys 8.3.2022

Introon päivitettiin uusi versio 8.3.2022.

Uutta Introssa - versiopäivitys 7.10.2021

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Uutta Introssa - versiopäivitys 8.9.21

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Uutta Introssa: Introbotti ja perehdytyksen keskeytys

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

INTRO:n ruotsinkielinen versio julkaistu

Hyvää ruotsalaisuuden päivää! INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio.

Intro Sisältö on nyt Intro Materiaalipankki

Intron lisäosa perehdytysmateriaaleille on kulkenut reilun vuoden verran Intro Sisältö-nimellä.