Tukiartikkeli

Att avsluta introduktionen

Så här avslutar du introduktionen

  1. När introduktionsuppgifterna är utförda och kvitterade, kan du avsluta introduktionen
  2. Klicka på Avsluta introduktionen
  3. I vyn öppnas evalueringsblanketten
  4. Bedöm introduktionen och klicka på Avsluta introduktionen
  5. Introduktionens status är nu Färdig

Den som har introducerats får meddelande om att introduktionen är färdig. Introduceraren fyller också i evalueringsblanketten.

När introduktionen avslutas så låses planen. Innehållet i en färdig plan kan inte editeras.