Tukiartikkeli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

I vyn med ansvarsområden kan man beskriva organisationens struktur på en noggrannare nivå. På så sätt underlättas rapporteringen, klassificeringen av uppgifter och användarhanteringen.

Man behöver inte ta ansvarsområdesfunktionen ibruk, ifall att det inte är nödvändigt och Intron kan användas enbart med de team som skapas i Team-vyn. Ansvarsområdena och hanteringen syns endast hos personer med administratörsroll samt hos utnämnda ansvarsområdeskoordinatorer. Organisationens administratör kan lägga till det första ansvarsområdet som får organisationens namn. Det första ansvarsområdet kan inte raderas eller namnges på nytt. Det här lyckas bara med hjälp av programadministratören. Efter den första nivån som skapats kan administratören skapa därunder nya ansvarsområden, namnge och radera dem samt flytta dessa i organisationsträdet.

I vyn med ansvarsområden kan man endast skapa och editera organisationens ansvarsområden, dvs skapa det s k organisationsträdet. Hanteringen av team och användare sker fortsättningsvis i teamvyn.

När organisationen har skapat ansvarsområden i ansvarsområdeshanteringen, kan teamet bifogas i önskade ansvarsområden i teamvyn.

Nedan en bild på vyn med ansvarsområden, där organisationsstrukturen finns som modell.

I ansvarsområdesstrukturen kan man lägga till ansvarsområdesnivåer genom att klicka på +tecknet och editera ansvarsområdets namn med ”pennan” och radera ansvarsområdesnivån med ”papperskorgen”. Det går också bra att släpa med musen på ansvarsområdesnivåerna och droppa av dem från en gren till en annan. Ansvarsområdet kan ha en s k Ansvarsområdeskoordinator som hanterar det egna ansvarsområdets team, användare och material. Läs mer om ansvarsområdeskoordinatorn här.

När ansvarsområdets struktur har skapats i vyn med Ansvarsområden, kan teamet i teamvyn bifogas det rätta ansvarsområdet i teamets editeringsfas. Som ansvarsområde kan man välja den nedersta nivån i strukturen, se nedan.

När ansvarsområdet har bifogats teamet, syns ansvarsområdet och eventuella mellannivåer i teamvyn efter teamet.

När teamen har bifogats till ansvarsområdena, kan man i rapporteringsvyn senare erhålla rapporter på avklarade introduktioner enligt ansvarsområdesnivå. Läs mer om rapporteringen här.

Administratören kan ange ansvarsområden samtidigt åt flera team i teamvyn med ANGE ANSVARSOMRÅDEN. Teamets ägare kan ange och editera ansvarsområdet åt sitt eget team i teamets editeringsfas.