Tukiartikkeli

Att kvittera en uppgift

Uppgifter som du ansvarar för kan du markera som färdiga:

1. Bekanta dig med dina ansvarsuppgifter antingen via ingångsvyn ”Egna uppgifter” eller med att öppna planen för den nyanställda och välj de uppgifter där dina initialer finns.

2. För att öppna uppgiften, klicka på namnet på uppgiften som du ansvarar för

3. Kontrollera att du gått igenom också alla underuppgifter med den som introduceras

4. Markera alla underuppgifter som avklarade

5. Markera hela uppgiften som avklarad i det runda OK-tecknet.