Tukiartikkeli

Introns centralaste frågor

Introns centralaste frågor

 • Vad är min användarkod?
  • Din användarkod utgörs av den e-postadressen som registrerats i dina uppgifter, dvs den e-postadressen som du fått inbjudan på och Intron veckosammandrag.
 • Aktiveringen av kontot lyckades inte.
  1. Beställ den nya aktiveringslänken åt dig i inloggningsvyn https://intro.elbit.fi/login med hjälp av funktionen Har du glömt ditt lösenord?
  2. I det följande beställer du till din e-post koden som krävs för identifiering, välj Beställ identifieringskod.
  3. Mata in koden du fått på e-post i följande vy och välj Bekräfta
  4. I det följande bekräftar programmet identifieringen och ber om lösenord Skapa ett lösenord på 8 tecken (med siffra och specialtecken t ex utropstecken eller frågetecken).
  5. Mata in lösenordet i samma format i två givna fält.
  6. Logga in i programmet och godkänn användarvillkoren

 • Aktiveringslänken har föråldrats eller använts.
  • Aktiveringslänken gäller i 30 dagar. Länken man klickar på fungerar endast en gång. En ny länk får du av förmannen.
 • Varifrån skickas det nya meddelandet om inbjudan?
  • Du kan skicka en ny inbjudan till personen som bjudits in i avsnittet Eget team. Om det gäller någon som ska introduceras, klicka uppe på filtret ”Visa dem som introduceras”, ta fram personen under rätt team och klicka på dennes namn. Till höger öppnas ”Skicka ny inbjudan”, med den knappen får personen ny inbjudan samt aktiveringslänk.
 • Att starta planen lyckas inte. Meddelandet "Kontrollera uppgifterna i planen" ges. Vad betyder det här?
  • Det betyder att någon obligatorisk information saknas. Kontrollera i menyn med tre punkter ”Visa uppgifter” att du har bekräftat startdatum och uppgifterna på dem som ska introduceras. Kontrollera dessutom att varje uppgift har en ansvarsperson och att varje tidskategori försetts med en tidsfrist. Därefter lyckas starten.
 • Jag kan inte öppna länkarna på e-post. Endast en vit sida öppnas eller så öppnas ingenting.
  • Öppnas länkarna i IE-webbläsaren? Om de öppnas, kopiera länkens text och bifoga densamma texten i adressbalken med t ex hjälp av Google Chrome-webbläsaren. Vi rekommenderar inte användningen av IE, här finns tillgänglighetsproblem och den webbläsaren är inte datasäker mer.
 • Hur editerar jag uppgifterna på den som ska introduceras?
  • Du kan editera uppgifterna för den som ska introduceras (och övriga användares) i vyn med Eget team. Om det gäller den som ska introduceras, klicka upptill på ”Visa dem som ska introduceras”. Ta fram personen under rätt team och klicka på dennes namn. Till höger öppnas knappen ”Editera”, använd den när du ska editera personens uppgifter.
 • Varifrån får jag koderna till Intro?
  • Förmannen kan skicka koderna till dig
  • Om den som frågar hör till en organisation som ännu inte är kund, instruera personen om att registrera sin egen adress på https://intro.elbit.fi/register
 • Hur delar jag introduktionsmallar till andra användare?
  • Mallen kan delas när den befinner sig i editeringsfasen. Bakom menyn med tre punkter finns ”Visa uppgifter, se nedtill, där kan mallen delas. Välj först team/person som mallen ska delas åt, och välj därefter användarrättsnivå. Rätten att se betyder att man med hjälp av planen kan starta introduktionen. Rätten att editera betyder att ägaren eller personen i teamet, som planen delas åt, kan editera uppfifterna i planen. Kom ihåg i slutet att klicka på ”Lägg till”. Se instruktionsvideon om att dela en mall (på finska): https://dreambroker.com/channel/0tx4xtgw/8lgo1jmg
 • Hur kvitterar jag en introduktionsuppgift som gjorts?
  • Framför varje uppgif finns en orange/röd boll, tryck på den så att den blir grön, dvs klar. Kom också ihåg att checka om det finns underuppgifter i själva uppgiften. Underuppgifterna visas när du klickar på uppgiftens namn.
 • Varför kan jag inte kvittera en uppgift som gjorts?
  • Du kan kvittera endast egna ansvarsuppgifter som färdiga.

Om problem uppstår och svaret inte hittas, eller om t ex uppdateringsproblem uppstår, prova på Ctrl+F5 som vanligtvis hjälper. Ofta är webbläsaren IE svaret på problem som uppstår, knapparna syns t ex inte på rätt sätt eller en sida laddas inte upp korrekt.