Tukiartikkeli

Starta introduktionen

Så här startar du introduktionen

1. Tryck på Skapa en plan på framsidan

2. Fyll i följande uppgifter i fönstret som öppnas:

Team där introduktionen skapas. Om användaren finns som deltagare i flera team, kan man med knappen ”Byt” välja det team där introduktionen ska påbörjas i.

Med introduktonsmallen skapas planen. Med ”Välj introduktionsmall” kan man bland introduktionsmallarna välja den mallen som finns tillgängliga för användaren, eller som användaren själv har skapat i programmet.

Introduktionen som öppnas för personen som ska introduceras. Med knappen ”Personen som ska introduceras har ännu inte lagts till” kan man mata in uppgifterna på personen, antingen så att man matar in uppgifterna på den nya personen eller väljer personen bland teamets deltagare eller så att man fortsätter utan någon alls och ger uppgifterna senare. Introduktionen kan påbörjas åt den nyanställda med dennes personliga e-postadress och personen kan själv senare byta sin e-postadress i programmet senare.

Anställningens startdatum. Med "När påbörjas introduktionen" öppnas en vy där man matar in startdatumet för personens arbetsförhållande, t ex första arbetsdagen. Arbetsförhållandets startdatum kan ges även ges senare i planvyn.

När önskade uppgifter har givits, klickar man på Skapa en plan.

3. Gå igenom planens uppgiftsinnehåll genom att klicka på uppgiftskorten. Du kan fritt radera eller editera uppgifter. Komplettera planen med knappen Lägg till uppgift nedtill.

4. Kontrollera ansvarspersonerna för introduktionsuppgifterna. Om du vill byta ansvarsperson, klicka på uppgifteskortet och välj i menyn Ansvarspersonen som ansvarar för introduktionsuppgiftens utförande.

6. Kontrollera och komplettera introduktionens uppgifter med hjälp av Editera uppgifter uppe till vänster. Kontrollera att uppgiften motsvarar det som du ska introducera. Om du inte har matat in information om den som ska introduceras, mata in dem här. Kontrollera och komplettera övriga uppgifter och tryck på Spara.

7. Introduktionen startas med PÅBÖRJA INTRODUKTION nedtill. Det här startar den egentliga introduktionen.

Programmet skickar automatiskt information om introduktionen som har påbörjats till den som ska introduceras samt introduktionsteamet.